Rask-familiens historie

Sesong 1 (662): (Johanni). 19-årige Jørgen Rask fra Innfirda legger ut på sin første en-manns-turne under navnet Johanni. Han er inspirert av teaterfamilien Babeltre, og jobbet der året før som ekstrahjelp.

Sesong 5 (666): (Johanni, Miroel). Johanni får med seg Mona Engen, en 18 år gammel bondejente fra Innfirda som tar teaternavnet Miroel.

Sesong 19 (680): (Johanni, Miroel, Ramjar, Elvirina). Johanni og Miroel tar med seg Ramjar og Elvirina, to unge skuespillere fra Mittigan som blir til og med Sesong 29. Første eksempel på samarbeid av denne typen mellom teaterfamiliene.

Sesong 24 (685): (Johanni, Miroel, Ramjar, Elvirina, Gondolin). 17 år gamle Geir Rask opptas under navnet Gondolin. 15 år gamle Ester Rask blir med barn, men nekter å opplyse om hvem som er faren. På vinteren får hun en sønn som får navnet Grim.

Sesong 25 (686): (Johanni, Miroel, Ramjar, Elvirina, Gondolin, Englehår). 16 år gamle Ester Rask blir opptatt under navnet Englehår.

Sesong 29 (690): (Johanni, Miroel, Ramjar, Elvirina, Gondolin, Englehår, Rollo). 22 år gamle Rollo (Rikard Mittigan) blir med i troppen som Englehårs kjæreste. Denne høsten drar Ramjar og Elvirina tilbake til Mittigan-familien, mens Rollo blir.

Sesong 32 (693): (Johanni, Miroel, Gondolin, Englehår, Rollo, Vistulan). 17 år gamle Vidar Rask blir opptatt under navnet Vistulan.

Sesong 35 (696): (Johanni, Miroel, Gondolin, Englehår, Rollo, Vistulan, Trimarin). 18 år gamle Torunn Rask blir opptatt under navnet Trimarin.

Sesong 38 (699): (Johanni, Miroel, Gondolin, Englehår, Rollo, Vistulan, Trimarin, Madeleine). 20-åringen Maja Babeltre blir med denne sesongen som Vistulans kjæreste.

Sesong 39 (700): (Johanni, Miroel, Gondolin, Englehår, Rollo, Vistulan, Trimarin, Madeleine). Et stor møte i Midtby på våren forsinker årets sesong.
Årsaken er at de store teaterfamiliene har satt hverandre stevne. Lederne for møtet er Johanni (Jørgen Rask), Telmatar (Terje Babeltre), Balmoreen (Bertha Mittigan) og Druvin (Dorthea Dyrkorn). De blir enige om en overenskomst der de fire familiene deler Allfirda mellom seg på den måten at Dyrkorn tar nordøst, Babeltre sørøst, Rask sørvest og Mittigan nordvest. Dermed drar Rask-familien for første gang på turne til Skipakrok og Vikebukt. Ved slutten av sesongen drar Vistulan og Madeleine til Babeltre i Birka.

Sesong 40 (701): (Johanni, Miroel, Gondolin, Englehår, Rollo, Trimarin, Gardarim). 16-åringen Grim Rask opptas under navnet Gardarim. Sesongen preges av at Johanni blir meget syk mot slutten av sommeren. Turneen avbrytes derfor tidligere enn vanlig.

Sesong 41 (702): (Miroel, Gondolin, Englehår, Rollo, Trimarin, Gardarim). Johanni dør sent på vinteren. Det blir Englehår som overtar hans lederrolle. Tidlig på sommeren blir følget kastet ut av en liten bygd i sentrale Fjordfirda. De flykter, men Rollo blir slått og sparket av tre firdafolk, og dør noen dager etter av skadene. Englehår beslutter at turneen skal fortsette som vanlig.

Sesong 44 (705): (Miroel, Gondolin, Englehår, Trimarin, Gardarim). Denne sesongen blir det ingen turne fordi både Trimarin og Englehår's datter Molly er meget syke. Englehårs fire år gamle sønn Knut dør av samme sykdom. Englehår blir etter denne sesongen sterkt kritisert av de andre teaterfamiliene for ikke å holde sin del av avtalen Johanni inngikk når det gjaldt delingen av Allfirda mellom familiene. Hun sverger på vegne av Rask-familien at det IKKE skal gjenta seg uten at de andre er varslet på forhånd.

Sesong 46 (707): (Miroel, Gondolin, Englehår, Trimarin, Gardarim, Miranda). 15 år gamle Molly Rask opptas under navnet Miranda. Hun utvikler seg raskt som skriver, noe troppen har manglet siden Johanni døde for fem sesonger siden.

Sesong 48 (709): (Miroel, Gondolin, Englehår, Trimarin, Gardarim, Miranda, Hildebrand). 22 år gamle Helge Moan, en bondegutt fra omegnen rundt Midtby, blir opptatt under navnet Hildebrand fordi Miranda ber om dette.

Sesong 50 (711): (Gondolin, Englehår, Trimarin, Gardarim, Miranda, Hildebrand, Nordstjernen). Jubileumssesongen begynner dårlig idet Miroel dør i løpet av vinteren. For å erstatte henne tar troppen opp 18-åringen Nora Mittigan under navnet Nordstjernen. Nora ble gravid i løpet av vinteren og Gardarim er faren. Utpå sommeren nærmer det seg også fødsel for Trimarin, som får en sønn (Lars). Trimarin overlever imidlertid ikke en infeksjon etter fødselen.

Sesong 52 (713): (Gondolin, Englehår, Gardarim, Miranda, Hildebrand, Nordstjernen, Suleiman). 16 år gamle Sigurd Rask opptas under navnet Suleiman.

Sesong 61 (722): (Gondolin, Englehår, Gardarim, Miranda, Hildebrand, Nordstjernen, Suleiman). På høsten dør Gardarim av en sykdom i Heimfirda.

Sesong 62 (723): (Gondolin, Englehår, Miranda, Hildebrand, Nordstjernen, Suleiman). På forsommeren faller Hildebrand overbord på sjøreise fra Skipakrok til Vikebukt. Noen mener han ble godt hjulpet, men det er nok mer sannsynlig at han var temmelig full.

Sesong 64 (725): (Gondolin, Miranda, Nordstjernen, Suleiman, Tandorin, Telmatar). Etter at Englehår døde på vinteren 725 tok Nordstjernen over som leder for gruppen, mens Miranda fortsatt skriver stykkene. For å avhjelpe den kritiske mangelen på skuespillere, tar troppen opp de 15-årige tvillingene Torstein og Torgrim Rask under navnene Tandorin og Telmatar. Tandorin har arvet sin mors evner som skriver. Omkring midtsommer blir Suleiman drept i en krangel om penger.

Sesong 67 (728): (Gondolin, Miranda, Nordstjernen, Tandorin, Telmatar, Lextalion, Eberhardt, Enya). 17-åringene Erik og Lars Rask og 15 år gamle Eva Rask opptas under navnene Lextalion, Eberhardt og Enya. Bare en gang før har troppen hatt 8 medlemmer, og aldri før har gjennomsnittsalderen vært lavere.

Sesong 68 (729): (Gondolin, Miranda, Nordstjernen, Tandorin, Telmatar, Lextalion, Eberhardt, Enya, Dyveke). 16 år gamle Doris Rask opptas under navnet Dyveke.

Sesong 70 (731): (Gruppe 1: Gondolin, Miranda, Tandorin, Telmatar, Enya; Gruppe 2: Nordstjernen, Lextalion, Eberhardt, Dyveke, Borgund). Når 15 år gamle Beate Rask nå blir opptatt under navnet Borgund, når gruppen opp i 10 medlemmer. Dermed bestemmer Miranda og Nordstjernen at troppen skal deles i to. Etter avtale med Mittigan-familien, drar gruppe 2 til Frei (og blir der i fire sesonger), mens gruppe 1 holder skansen i Allfirda. Gondolin dør utpå høsten.

Sesong 71 (732): (Gruppe 1: Miranda, Tandorin, Telmatar, Enya, Luna; Gruppe 2: Nordstjernen, Lextalion, Eberhardt, Dyveke, Borgund). Tandorin's 20 år gamle kjæreste, Lise Dyrkorn, blir opptatt i troppen (gruppe 1) under navnet Luna.

Sesong 72 (733): (Gruppe 1: Miranda, Tandorin, Telmatar, Enya, Luna; Gruppe 2: Nordstjernen, Lextalion, Eberhardt, Dyveke, Borgund). Omtrent midt i sesongen blir Lextalion drept i en duell etter en krangel om et stykke. For resten av sesongen og neste sesong låner gruppe 2 en skuespiller fra Mittigan ved navn Monarch (Martin Mittigan).

Sesong 73 (734): (Gruppe 1: Miranda, Tandorin, Telmatar, Enya, Luna, Amalie; Gruppe 2: Nordstjernen, Eberhardt, Dyveke, Borgund, Monarch). Gruppe 1 tar opp 16 år gamle Anna Rask under navnet Amalie. Etter denne s esongen drar Nordstjernen, Eberhardt og Dyveke tilbake til Allfirda og slår seg sammen med de andre, mens Borgund og Monarch blir igjen i Frei.

Sesong 74 (735): (Miranda, Nordstjernen, Tandorin, Telmatar, Eberhardt, Enya, Dyveke, Luna, Amalie). Troppen er samlet igjen, men det oppstår stadig krangler mellom Miranda og Nordstjernen. Det er klart for alle at det kommer til å bli vanskelig å holde troppen samlet.

Sesong 77 (738): (Miranda, Nordstjernen, Tandorin, Telmatar, Eberhardt, Enya, Dyveke, Luna, Amalie). I en av de sedvanlige kranglene som nå har preget teatertroppen duellerer Enya og Dyveke. Duellen ender med at Enya blir skadet, og dør noen dager senere etter at det er gått infeksjon i sårene. For første (og hittil eneste) gang i historien har en Rask drept en annen Rask.

Sesong 78 (739): (Gruppe 1: Nordstjernen, Eberhardt, Dyveke, Cinderella, Eugenius; Gruppe 2: Miranda, Tandorin, Telmatar, Luna, Amalie). Etter forrige sesongs dramatiske duell er det nå full splittelse i troppen. Miranda tar med seg sine barn og drar, og de neste 13 sesongene er det egentlig rimelig å snakke om 2 Rask-familier. Det at Miranda drar gjør at Nordstjernen står ribbet tilbake, med bare tre skuespillere og ingen av dem skrivere. For å avhjelpe dette henter troppen inn Eugenius (Egbert Mittigan) fra Frei, en nevø av Monarch som dessuten er en middels dyktig skriver. Tidlig på våren tar de også opp 15 år gamle Cecilie Elvehøy, ei jente fra Gråby som har lyst til å prøve teaterlivet. Hun får navnet Cinderella, og blir snart Eberhardts make.

Sesong 83 (744): (Gruppe 1: Nordstjernen, Eberhardt, Dyveke, Cinderella, Eugenius; Gruppe 2: Miranda, Tandorin, Telmatar, Luna, Amalie). Dette året er det et stort uår i Allfirda. Gruppe 1 kommer til et Skipakrok der fattigfolk dør av sult mens handelsfolkene skor seg på andres ulykke. Dyveke og Eberhardt gjennomfører en dristig plan for å rundstjele Elias Gyldenløve og kommer seg unna med en del sølvtøy og andre verdigjenstander. Troppen må imidlertid flykte til Frei inntil bølgene har lagt seg. De blir i Frei til og med sesong 85 (746).

Sesong 86 (747): (Gruppe 1: Nordstjernen, Eberhardt, Dyveke, Cinderella, Eugenius; Gruppe 2: Miranda, Tandorin, Telmatar, Luna, Amalie). Gruppe 1 kommer tilbake til Allfirda, noe som forårsaker nye konflikter med gruppe 2 om fordeling av områder. Et møte på våren avklarer dette for inneværende sesong. På midtsommers blir Dyveke funnet med overskåret strupe, drept av Svarte Lotus. Etter sigende skal dette ha vært tyvelaugets verk, siden Rask-familien aldri betalte noen andel av tyveriet fra Gyldenløve til lauget.

Sesong 88 (749): (Gruppe 1: Nordstjernen, Eberhardt, Cinderella, Eugenius; Gruppe 2: Tandorin, Telmatar, Luna, Amalie, Jolanta). Etter Dyvekes død, og etter at Miranda døde på forvinteren året før har de verste konfliktene mellom de to gruppene gitt seg. Gruppe 2 tar opp 14 år gamle Janne Rask under navnet Jolanta for å erstatte Miranda. Tandorin tar over som leder av gruppe 2.

Sesong 90 (751): (Gruppe 1: Nordstjernen, Eberhardt, Cinderella, Eugenius; Gruppe 2: Tandorin, Telmatar, Luna, Amalie, Jolanta). Dette er den mest tragiske sesongen i Rask-familiens historie. På vei fra Vikebukt til Midtby blir gruppe 2 overfalt av en røverbande. Tandorin, Telmatar, Luna og Jolanta blir drept, og Tandorins og Lunas to mindreårige barn (Hilde, 13 og Ida, 11) forsvinner. Kun Amalie overlever.

Sesong 91 (752): (Nordstjernen, Eberhardt, Amalie, Cinderella, Eugenius). Den første sesongen siden sesong 78 der hele troppen er samlet. Nordstjernen ber de andre teaterfamiliene om å dekke sørvestlige Allfirda denne sesongen, mens Rask-familiens gjenværende medlemmer leter videre etter de to barna til Tandorin. De finner imidlertid ingen spor av dem.

Sesong 94 (755): (Nordstjernen, Eberhardt, Amalie, Cinderella, Eugenius, Rasputin). 15 år gamle Rasmus Rask tas opp under navnet Rasputin. Etter denne sesongen drar Eugenius tilbake til Frei.

Sesong 97 (758): (Nordstjernen, Eberhardt, Amalie, Cinderella, Rasputin, Oban). Med 16 år gamle Oddfinn Rask med i troppen som Oban har teatertroppen igjen fått en dyktig skriver. På høsten dør Amalie.

Sesong 99 (760): (Nordstjernen, Eberhardt, Cinderella, Rasputin, Oban, Evangela). 17 år gamle Elise Rask blir tatt opp under navnet Evangela.

Sesong 100 (761): (Eberhardt, Cinderella, Rasputin, Oban, Evangela, Jorginius). Jubileumssesongen begynner dystert ettersom Nordstjernen dør natten før premieredag. I all hast henter troppens nye leder Eberhardt inn erfarne Jorginius (Jakob Babeltre). 19 år gamle Ingrid Mostad blir Rasputins kjæreste og opptas senere i sesongen under navnet Irmelin.

Sesong 101 (762): (Eberhardt, Cinderella, Rasputin, Oban, Evangela, Jorginius, Irmelin). Etter denne sesongen blir Jorginius og Evangela maker, og drar tilbake til Babeltre-familien.

Sesong 106 (767): (Eberhardt, Rasputin, Oban, Irmelin, Krysantemum). Ettersom Cinderella dør i løpet av vinteren trenger troppen forsterkninger i form av en kvinnelig skuespiller. Igjen er det fra Babeltre hjelpen kommer, i form av 17 år gamle Kristin Babeltre som tas opp under navnet Krysantemum.

Sesong 110 (771): (Eberhardt, Rasputin, Oban, Irmelin, Krysantemum). Eberhardt tar med seg troppen til Frei på en to års turne. Babeltre og Mittigan dekker opp i Allfirda.

Sesong 116 (777): (Eberhardt, Rasputin, Oban, Irmelin, Krysantemum, Tormalin). 16 år gamle Trygve Rask gjør sin entre som Tormalin.

Sesong 121 (782): (Eberhardt, Rasputin, Irmelin, Oban, Krysantemum, Tormalin, Marguerita). 16-årige Marie Rask gjør sin første skikkelige sesong som Marguerita.

Sesong 122 (783): (Rasputin, Irmelin, Oban, Krysantemum, Tormalin, Marguerita). Eberhardt dør sent på vinteren. Ansvaret for troppen går over til Rasputin, mens Oban fortsatt er skriver.

Sesong 123 (784): (Eberhardt, Rasputin, Irmelin, Oban, Krysantemum, Tormalin, Marguerita, Millian). Gruppa tar opp 17-årige Mina Rask som Millian, som viser seg å være en god hjelp for Oban i skrivearbeidet.

Sesong 124 (785): (Rasputin, Irmelin, Oban, Krysantemum, Tormalin, Marguerita, Millian). Omtrent midt i sesongen stikker årets ekstrahjelp (Marguerita's kjæreste) av med alle pengene til troppen. Rasputin laster Oban (som var ansvarlig for å passe på pengene), og det blir en stor krangel ut av dette.

Sesong 125 (786): (Gruppe 1: Rasputin, Irmelin, Argamon, Vilja; Gruppe 2: Oban, Krysantemum, Tormalin, Marguerita, Millian). Etter krangelen om penger forrige sesong nekter Rasputin og Oban å jobbe sammen. Troppen blir derfor delt, og Rasputin og Irmelin drar ut sammen med Argamon og Vilja fra Dyrkorn. Tormalin får hånd om pengene i gruppe 2, som drar til Svitun. Gruppe 2 overvintrer i Birka.

Sesong 126 (787): (Gruppe 1: Rasputin, Irmelin, Argamon, Vilja; Gruppe 2: Oban, Krysantemum, Tormalin, Marguerita, Millian). Også denne sesongen drar Gruppe 2 til Svitun. En suksess, men på hjemveien frøs onkel Oban ihjel i en bygd vestenfor Birka i Innfirda. Han var da forkjølet, full og nesten naken... Millian tar offisielt over som gruppe 2s skriver. Marguerita og årets innleide hjelp, Johan Fossen, finner hverandre og Johan blir med gruppa til Midtby.

Sesong 127 (788): (Gruppe 1: Rasputin, Irmelin, Krysantemum, Esmeralda, Argamon, Vilja; Gruppe 2: Tormalin, Marguerita, Millian, Jupiter, Aurelius). Gruppe 1 tar opp Erle Rask som Esmeralda, og Krysantemum går over til denne gruppa. Gruppe 2 tar opp Johan Fossen under navnet Jupiter, og får låne Aurelius fra Mittigan.

Sesong 128 (789): (Gruppe 1: Rasputin, Irmelin, Krysantemum, Esmeralda; Gruppe 2: Tormalin, Marguerita, Millian, Jupiter, Aurelius, Romulus). Gruppe 2 tar opp Robert Mittigan fra Frei for 1 år, etter at Aurelius ber om det. Jupiter blir opptatt i familien som make for Marguerita. Sesongen ender på Haug i Heimfirda, der Millian blir gjort syk av Tomash. Troppen får tilbud om gratis reise til Duneff, og slår til. Med seg har de Månestråle, en gjøgler de møtte under Haugfestedagene.

Sesong 129 (790): (Gruppe 1: Rasputin, Irmelin, Krysantemum, Esmeralda; Gruppe 2: Tormalin, Marguerita, Millian, Jupiter, Aurelius, Månestråle). Romulus velger å vende tilbake til Mittigan og de fredeligere og mildere veiene i Frei.  Gruppe 2 tilbringer mye av sommeren i Dunneth og vender tilbake via Innfjordbotn på tidlighøsten.  Gruppe 2 har interne problemer etter at Aurelius og Tormalin begge faller for Månestråle. Månestråle velger Tormalin og blir tatt opp som hans make.

Sesong 130 (791): (Gruppe 1: Irmelin, Krysantemum, Esmeralda, Tormalin, Månestråle; Gruppe 2: Marguerita, Jupiter, Aurelius, Millian). Vinteren 790/791 møtes hele Raskfamilien i Midtby. Rasputin dør i løpet av vinteren og Tormalin er nå formelt familieoverhode. Han tar med seg Månestråle og går over til gruppe 1 som skal sates på skuespill langs familiens tradisjonelle rute. Marguerita tar over styringen i gruppe 2 og de satser på et lettere repertoar. Gruppe 2 reiser på veiene i Østfirda og Vellfirda og samler stoff til nye sanger.

Sesong 131 (792): (Gruppe 1: Irmelin, Krysantemum, Esmeralda, Tormalin, Månestråle; Gruppe 2: Marguerita, Jupiter, Aurelius, Millian). Gruppe 2 reiser til Høgfirda for å undersøke mer om alveryktene derfra, for deretter å fiske etter informasjon om Sigurd i Vikfirda. I løpet av reisen ble det mye uro og rykter som førte troppen, til dels mot bedre vitende, inn på feil side av fronten i Høgfirda. Og nå er det vanskelig å komme seg tilbake til Midtby.