Kjærlighetsballade

Skrevet av familien Rask
(mel. Kjærlighetsvisa)

Hjerte

Denne balladen ble skrevet på bestilling til et bryllup på Haug, men siden det var stor usikkerhet om hvem brudgommen kom til å bli er den veldig generell. Raskfamilien regner dette som det største sølet de har laget og nekter å synge den igjen.

Nå er vi samlet her på Haug i glede
For disse to som snart skal stifte bo
Og Grashan-presten ritualet leder
Der en og en blir mye mer enn to
Å ingen vet hva framtida vil bringe
Men noen tips det gir vi kanskje nu
Ingen e så god som du da
Ingen e så god som du

Når sommer dagen ligg utover landet
Å du og æ ha funne oss ei strand
Å Langfjellan di speile sæ i vannet
Å vi e fin å brun å hainn i hainn
Å vi har prata om nån ting vi like
Å alt e fint å ikke til å tru
Ingen e så god som du da
Ingen e så god som du

Når høsten kjem å hverdagslivet venta
Å føglan tar te vett å flyr mot sør
Å vi får slit med skattan som blir henta
Å meninga førsvinn i det vi gjør
Når vi må over mang en liten avgrunn
og ofte på ei falleferdig bru
Ingen e så god som du da
Ingen e så god som du

Å når æ kryp til køys å frys på beina
Å du har lagt dæ før mæ å e varm
Så veit du æ e liten å aleina
Å låne mæ litt teppe å ei arm
Å dagen den er viktig å den krev oss
Men natta den er mi og di og nu
Ingen e så god som du da
Ingen e så god som du

Når våren kjæm og vintern atter vike
Å dyr og plante våkne te nytt liv
Arvinga bring lykke uten like
Før brudgommen og hainnes staute viv
Å Grashans makt gir stadig kraft å styrke
Å slektas gang er sikra nettopp nu
Ingen e så god som du da
Ingen e så god som du