Å følge Melwyn...

Melwyn tilbes ikke av et vanlig presteskap, slik en del andre guder gjør. Men dersom man følger Melwyn's vei har man av og til bruk for seremonier som forsøker å skaffe de som holder seremonien Melwyn's gunst. Et eksempel på en slik seremoni er "Melwyns sirkel".

NarrelueI en Melwyns sirkel samles folk som følger Melwyn sammen med andre folk som føler de har noe å bidra med i sirkelen. Deltagerne altså ikke ha Melwyn som sin fulltrui, det holder at de ønsker å ære ham denne ene kvelden. De setter seg i en sirkel (rundt et bål eller et bord på et vertshus e.l.) og lar narreluen passere fra høyre mot venstre. Når en person tar imot narreluen må han/hun og de han/hun ønsker å inkludere gi et underholdningsbidrag til ære for Melwyn. Bidraget kan være en sang, en vits, en historie, et mimeopptrinn eller hva som helst som kan passere for underholdning. Det å gi narreluen videre til personen til venstre for seg representerer en slutt på bidraget. Når narreluen har kommet tilbake til der den startet er ritualet over.

Alle som sitter i sirkelen komme med et bidrag når narreluen passerer. Den kan kun hoppe over noen, dersom vedkommende allerede har deltatt ved et tidligere bidrag. Grupper som opptrer sammen må dermed ikke ha mer enn et bidrag sammen, selv om det er regnet som svært bra om de kan stille med flere. Dersom den neste som skal motta luen er på et nødvendig ærend, stopper bidragene opp inntil personen er tilbake, for det regnes som et dårlig tegn å bytte om på rekkefølgen. Bytte av plass skal derfor heller ikke skje så lenge en Melwyns sirkel pågår. Til slutt bør det nevnes at det er vanlig kutyme blant de som sitter i sirkelen å ikke bli med på refreng med mindre de er invitert til det av personen med narreluen. Motsatt er det dårlig kutyme å ikke bli med dersom de er invitert.

Noen ganger begynner selve sirkelen med en felles bønn til Melwyn før narreluen sendes rundt. Det er heller ikke uvanlig å ha en hedersplass i sirkelen eller i midten av sirkelen der man setter frem en pute og noe å drikke til Melwyn.

Hva angår tilskuere og tilhørere, så kan dette tolereres så lenge de ikke sitter i selve sirkelen. De kan benke seg rundt og høre på eller de kan komme og gå. De kan også delta i refreng o.l. uten restriksjoner. En Melwyns sirkel er imidlertid en religiøs handling, og de som er med i sirkelen vil derfor IKKE ta imot penger eller andre former for belønning fra tilskuerne. Tilskuere som bråker for mye eller forstyrrer vil bli bedt om å forlate området av ritualdeltagerne.