Omreisende teater i Allfirda

Skrevet av Tim Torvatn

Utbredelse
Det finnes fire kjente omreisende teaterfamilier i Allfirda. I tillegg til Rask-familien er det Mittigan (fra Frei), Dyrkorn og Babeltre. Disse familiene er kjernen i ca 8 omreisende teatergrupper. Teaterfamiliene har sine egne "områder", og de passer også på at gruppene reiser etter ulike ruter. Dette fungerer på mange måter som et laug, selv om det er en stilltiende overenskomst. På den måten er det vanlig at de fleste mindre steder får besøk en gang i året, mens større steder kan få besøk 2-3 ganger i løpet av året (med da vanligvis med flere ukers mellomrom). En sjelden gang møtes to eller flere grupper på samme sted for a sette hverandre stevne og lære av hverandre.

En enkelt teatergruppe har vanligvis fra 3-6 skuespillere og 1-2 altmuligmenn. Kjernen i gruppen er vanligvis medlemmer av en eller to av familiene, og de andre er vanligvis kjærester av familiemedlemmene. Det er få som blir skuespillere på eget initiativ, selv om noen finnes.

Syklus gjennom året:
Alle teaterfolk bruker å overvintre i en større by (Rask i Midtby, Dyrkorn i Myrborg eller Havblikk, Mittigan i Vikebukt eller Skipakrok og Babeltre i Birka eller Østby) der de som kan tar strøjobber for å få råd til mat. I den lille fritida som er, trener familien inn nye stykker. Så snart våren kommer er det ut på veiene for å underholde i landsbyer og bygder. Teatergruppene lever livet på loffen så lenge de kan utover høsten, før de søker tilbake til sin "base" for neste vinter.

Det er vanlig at Rask-familien vandrer vestover om våren fra Midtby via Gråby til Skipakrok. Derfra arbeider de seg sørover gjennom Fjordfirda på sommeren, og østover gjennom Vestfirda på sensommeren. Høsten går med til å komme seg tilbake til Midtby gjennom Heimfirda. Dyrkorn går vanligvis også "med klokken" fra Havblikk eller Myrborg gjennom Hedfirda, Høgfirda, Vikfirda, Hovfirda og Midtfirda. Mittigan drar gjennom Birkfirda, Innfirda, Fjellfirda og Vestfirda. Babeltre dekker Vellfirda, Østfirda og Innfirda. Noen år kan en av gruppene dra utenlands (til Frei eller Svitun).

Økonomi:
Livet på loffen er tøft. Noen ganger blir man kastet ut fra en landsby, andre ganger får man ikke engang lov å holde sine stykker, men blir mer eller mindre høflig vist bort. Men stort sett får vi lov å underholde og tjener nok småmynt til mat, klær og nye kulisser og kostymer. Noen ganger blir det litt ekstra også. Da legger vi tilsides penger til en dårlig dag, eller vi tar en større fest.

Stykker og stilarter:
Det er tre klare typer av skuespill som teatergruppene viser frem.